„ŽVAIGŽDUTĖ“

KAIŠIADORIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS

Veikla

RUDENĮ LAUKIA NAUJA IR ĮDOMI VEIKLA

Baigiasi vasara. Po atostogų į mokyklas ir darželius sugūžės vaikai, nuo jų klegesio prabus vasarą miegoję pastatai. Mokiniai kibs į mokslus, kraus žinių bagažą, o darželių vaikai bus užimti įdomia veikla.
Mūsų lopšelis-darželis savo ugdytiniams jau suplanavo papildomas įdomias veiklas rugsėjo-lapkričio mėnesiais. Balandį lopšelis-darželis dalyvavo neformaliojo švietimo projektų rėmimo konkurse, kurį organizavo Kaišiadorių rajono savivaldybė, ir laimėjo 400 litų projekte „Aš ir pasaulis, 2013“ numatytai veiklai įgyvendinti.
Skaityti visą ...
„ŽVAIGŽDUTĖ“
© 2012 „ŽVAIGŽDUTĖ“ Susisiekti