„ŽVAIGŽDUTĖ“

KAIŠIADORIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS

NFORMACIJA DĖL UGDYTINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲProtų mūšis „Ar pažįsti Lietuvą?”Didėja atlyginimas už vaiko išlaikymą Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigose

DĖL GRIPO EPIDEMIJOS PASKELBIMO KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJEEdukacinis robotikos užsiėmimasKaišiadorių lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ administracija skelbia atranką Kaišiadorių lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ darbuotojo – direktoriaus pavaduotojo ūkio ir bendriesiems reikalams pareigoms užimtiUžgavėnių mados 2018