Menu Close

Tėvams

Sveikatos priežiūros specialistas – Karolis Klovas:
• sleidžia sveikos gyvensenos idėjas;
• organizuoja darbuotojų higienos ir pirmos pagalbos mokymą;
• organizuoja vaikams sveikatingumo renginius grupėse: pramogas, viktorinas, valandėles;
• inicijuoja sveikos gyvensenos renginius įstaigoje.

 

Logopedė Loreta Baumilienė:
• įvertina, lavina ir koreguoja vaikų kalbėjimą, kalbą ir bendravimo įgūdžius;
• teikia metodinę pagalba tėvams ir pedagogams parenkant ir paruošiant specialiąsias ugdymo priemones ir ugdymo medžiagą darbui su vaikais turinčiais kalbos ir komunikacijos sutrikimų;
• padeda auklėtojoms įvertinti vaiko kalbos ir kalbėjimo raidos sritį, patirtį;
Teikia rekomendacijas auklėtojoms ugdančioms specialiųjų poreikių vaikus;
• padeda vaikams, lankantiems logopedines pratybas, pasiruošti šventiniams renginiams.

 

Psichologė – Daiva Pašvenskaitė:
• rūpinasi vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu;
• stebi vaiko elgesį natūralioje aplinkoje (grupėje);
• konsultuoja tėvus (globėjus), pedagogus vaiko psichologijos klausimais;
• veda pažintinių procesų, emocinio lavinimo ir socialinių įgūdžių stiprinimo grupinius užsiėmimus vaikams.

 

Meninio ugdymo mokytoja  Snieguolė Kotova:
• organizuoja vaikų muzikinį ugdymą;
• bendradarbiauja su grupių pedagogais, dalyvauja vykdomuose projektuose;
• organizuoja renginius ir šventes;

 

Fizinio ugdymo mokytoja  Jolanta Kuktelionienė:
• organizuoja vaikų fizinį ugdymą;
• bendradarbiauja su grupių pedagogais, dalyvauja vykdomuose projektuose;
• organizuoja sportinius renginius ir šventes;

Skip to content