Menu Close

Komisijos

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija
Edita Stanislauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė,
Loreta Baumilienė, logopedė metodininkė, komisijos sekretorė,
Janina Bataitienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė,
Lina Olišauskienė, ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja,
Dalia Kupčiūnienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė,
Regina Martusevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė,
Laima Čekaitienė, Kaišiadorių raj. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

 

Vaiko gerovės komisija
Edita Stanislauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė,
Loreta Baumilienė, logopedė metodininkė, komisijos pirmininko pavaduotoja,
Elvyra Jakštienė, ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja sekretorė,
Rita Kulbickienė, ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja,
Dalia Kupčiūnienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė,
Regina Martusevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė,
Daiva Pašvenskaitė, psichologė

 

Ilgalaikio turto atsargų inventorizacinė komisija
Rima Parniauskienė, ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja, komisijos pirmininkė,
Elvyra Jakštienė, ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja,
Marija Trišina, mokytojo padėjėja.
Viešųjų pirkimų procese dalyvaujantys asmenys:

 

Viešųjų pirkimų iniciatoriai:
Žaneta Ribkauskienė, l. e. p. direktorė
Ramūnas Masaitis, direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams;
Edita Stanislauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Česlava Litvinkovič, virtuvės pagalbinė darbininkė;
Janina Batatitienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
Lina Olišauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Rima Parniauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Aušra Bandzevičienė, mokytojo padėjėja;
Angelė Kurauskienė, mokytojo padėjėja;
Giedrė Repčinskienė, mokytojo padėjėja;
Inga Stankevičienė, mokytojo padėjėja.

Už pirkimų planavimą ir organizavimą atsakingas
Ramūnas Masaitis, direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams

 

Maitinimo organizavimo vertinimo komisija
Edita Stanislauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Janina Bataitienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
Dalia Kupčiūnienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

Skip to content