Menu Close

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikams nuo 1,5 iki 6 metų. Ikimokyklinio amžiaus vaikai ugdomi pagal lopšelio-darželio pedagogų parengtą ikimokyklinio ugdymo programą „Pasaulis vaiko akimis“. Programa parengta pagal LR ŠMM patvirtintą Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą

Ikimokyklinio ugdymo programa “Pasaulis vaiko akimis”

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas vyksta 2 kartus per metus (rudenį ir pavasarį). Vertinimas atliekamas vadovaujantis LR ŠMM patvirtintu Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu (2016)

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas

Skip to content