Menu Close

Priešmokyklinis ugdymas

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Švietimo įstatymu įteisintas privalomas priešmokyklinis ugdymas, kuris pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai.

Nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigalioja Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas

Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.:

* priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikams, kuriems 2022 m. sausio–gruodžio mėnesiais sueina 6 m. ir tiems 5 metų vaikams, kurių tėvai (globėjai) pageidauja, kad vaikas priešmokyklinę grupę pradėtų lankyti metais anksčiau;

* priešmokyklinis ugdymas gali būti vykdomas antrus metus kai kuriems iš tų vaikų, kurių tėvai (globėjai) nusprendė nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. juos leisti ugdytis pagal Programą 5 metų, vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintu Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas), įvertinus vaiko ugdymosi poreikius.

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. pereinama prie priešmokyklinio ugdymo teikimo 5 metų vaikams.

* Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikams, kuriems 5  metai sueina iki tų metų balandžio 30 d. arba rugsėjo 1 d. arba 6 metai sueina tais kalendoriniais metais.

Priešmokyklinio ugdymo ankstinimo etapai

Priešmokyklinis ugdymas teikiamas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 1269.

Priešmokyklinio ugdymo programa

Skip to content