Menu Close

Pedagogai

Vardas, pavardė Pareigos Išsilavinimas Kvalifikacija
Žaneta Ribkauskienė Direktorė Aukštasis universitetinis Vyr. mokytoja
Edita Stanislauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aukštasis universitetinis Vyr. mokytoja
Loreta Baumilienė Logopedė Auštasis universitetinis Metodininkė
Rita Baušienė Meninio ugdymo mokytoja Aukštasis neuniversitetinis Vyresnioji mokytoja
Jolanta Kuktelionienė Sportinių žaidimų trenerė Auštasis universitetinis Vyr. mokytoja
Paulina Senkevičiūtė Mokytoja ugdanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis neuniversitetinis Mokytoja
Jolanta Bagdzevičienė Mokytoja, ugdanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštesnysis Vyresnioji auklėtoja
Snieguolė Kotova Meninio ugdymo mokytoja Aukštasis neuniversitetinis Mokytoja
Janina Bataitienė Mokytoja, ugdanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Aukštesnysis Metodininkė
Ieva Barkauskienė Mokytoja, ugdanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis universitetinis Mokytoja
Edita Cibulskienė Mokytoja, ugdanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis neuniversitetinis Vyresnioji auklėtoja
Laima Genevičienė Mokytoja, ugdanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštesnysis Vyresnioji auklėtoja
Birutė Ingelevičienė Mokytoja, ugdanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštesnysis Vyresnioji auklėtoja
Ilona Jakovlevienė Mokytoja, ugdanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis universitetinis Vyresnioji auklėtoja
Elvyra Jakštienė Mokytoja, ugdanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštesnysis Vyresnioji auklėtoja
Giedra Kanapinienė Mokytoja, ugdanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštesnysis Vyresnioji auklėtoja
Dalia Kupčiūnienė Mokytoja, ugdanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Aukštasis universitetinis Metodininkė
Regina Martusevičienė Mokytoja, ugdanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštesnysis Metodininkė
Lina Olišauskienė Mokytoja, ugdanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis neuniversitetinis vyresnioji auklėtoja
Rima Parniauskienė Mokytoja, ugdanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštesnysis Vyresnioji auklėtoja
Rita Kulbickienė Mokytoja, ugdanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštesnysis Vyresnioji auklėtoja
Janina Zablockienė Mokytoja, ugdanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštesnysis Auklėtoja
Daiva Striogienė Mokytoja, ugdanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis universitetinis Vyresnioji auklėtoja
Erika Šalkauskienė Mokytoja, ugdanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis universitetinis Mokytoja
Aurelija Plančiūnienė Mokytoja, ugdanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis universitetinis Vyresnioji mokytoja
Rima Žvirblienė Mokytoja, ugdanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštesnysis Vyresnioji auklėtoja
Agnė Tirvaitė Mokytoja, ugdanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis universitetinis Mokytoja
Daiva Pašvenskaitė Psichologė Aukštasis universitetinis IV kategorija

 

Skip to content