Menu Close

Prašymų dėl vaiko priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę ir išbraukimo iš ikimokyklinio ugdymo grupės sąrašo pateikimas

 Prašymą dėl vaiko priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę ir prašymą dėl vaiko išbraukimo iš ikimokyklinio ugdymo grupės sąrašo tėvai (globėjai) gali pateikti el. paštu dokumentai@kaisiadorys.lt arba tiesiogiai Kaišiadorių rajono savivaldybėje – I aukšte, 119 kabinete.

Prie prašymo dėl vaiko priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę, pridedama vaiko gimimo liudijimo kopija. Prašyme pažymima, kuriuo vienu iš prioritetų tėvai (globėjai) gali pasinaudoti (už prašymuose nurodytų duomenų teisingumą atsako tėvai (globėjai).

Prašyme priimti vaiką į Švietimo įstaigą būtina nurodyti šiuos duomenis: vaiko vardas, pavardė, gimimo data, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas; pageidaujama lankyti švietimo įstaiga; pageidaujama vaiko priėmimo į ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupę data; tėvų (globėjų) kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas) ir kita (rašoma aiškiai ir įskaitomai); duomenys, kuriais vadovaujantis yra teikiami prioritetai priimant vaiką į švietimo įstaigą.

Prašymą dėl vaiko išbraukimo iš ikimokyklinio ugdymo grupės sąrašo visi tėvai (globėjai) privalo pateikti ne vėliau kaip paskutinę vaiko ugdymo įstaigoje dieną (paskutinė ugdymo įstaigos lankymo diena – išbraukimo diena; atgaline data prašymai netenkinami), būtų gerai, kad prašymus tėvai pateiktų iš anksto.

Prašymų formas ir kitą informaciją galima rasti savivaldybės interneto svetainėje ir švietimo įstaigų interneto svetainėse:

www.kaisiadorys.lt

https://kaisiadorys.lt/veiklos-sritys/svietimas/centralizuotas-vaiku-priemimas-i-kaisiadoriu-rajono-savivaldybes-svietimo-istaigas/1671

Informaciją teikia Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistė, mob. 8 676 97 288.

Skip to content