Menu Close

Lopšelio-darželio lankymas vasarą

Informuojame, kad galite teikti prašymus dėl lopšelio-darželio lankymo 2023 m. liepos ir rugpjūčio mėnesiais.

Primename, kad vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. V17E-158, 18 ir 19 punktais, vaikams lankantiems lopšelį-darželį liepos mėnesį yra numatytas fiksuotas mokestis (125 Eur), kuris neperskaičiuojamas ir negrąžinamas. Taip pat reiks sumokėti mokestį už maitinimą bei fiksuotą mėnesinį atlyginimą ugdymo reikmėms tenkinti, edukacinėms erdvėms įrengti ir atnaujinti bei aplinkai išlaikyti.

Tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymai priimami iki 2023 m. gegužės 25 d.

Prašymą pateikti galite jį atsiųsdami administracijai el paštu: kaisiadorys.zvaigzdute@gmail.com Taip pat prašymus galite pristatyti lopšelio-darželio direktoriui, direktoriaus pavaduotojui ugdymui, arba grupės mokytojams, kurie prašymus pristatys administracijai.

Prašymas dėl lankymo vasarą

 

————————————————————————————————————————————————-

Informuojame, kad lopšelis – darželis vasaros laikotarpiu dirba pagal Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus bei Kaišiadorių rajono Tarybos nustatytas tvarkas.

Vasaros lankymo tvarka

Įsakymo, dėl darbo vasarą, pakeitimas

Mokėjimo tvarka

 

Skip to content