Menu Close

Lopšelio-darželio “Žvaigždutė” darbo organizavimas vasaros laikotarpiu

Vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V1E-389 patvirtintu tvarkos aprašu „Dėl švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinį bei priešmokyklinį ugdymą, darbo organizavimo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašo patvirtinimo“, Kaišiadorių rajono švietimo įstaigos, vykdančios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, suderinus su tėvais, vasaros laikotarpiui laikinai uždaromos.

Kaišiadorių lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“ – nuo 2023 m. liepos 3 d. iki 2023 m. liepos 31 d. Paliekamos dirbti trys budinčios grupės, priimti 17 Kaišiadorių lopšelio-darželio „Spindulys“, 2 Kaišiadorių r. Rumšiškių lopšelio-darželio, 2 Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio skyriaus ir 1 Kaišiadorių r. Palomenės pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės, bei 32 Kaišiadorių l-d “Žvaigždutė” vaikai.

Nuo rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.  Kaišiadorių lopšelyje-darželyje “Žvaigždutė” veiks 5 budinčios grupės, kuriose, pagal pateiktus tėvų prašymus, priimta 101 vaikas.

Skip to content